Treść strony

Kolejny etap badań w projekcie "Teledetekcja w Ujściu Warty"

W ostatnich miesiącach zostały pozyskane kolejne dane w ramach projektu „Teledetekcja w Ujściu Warty”. 21 czerwca wczesnym rankiem można było zobaczyć krążący samolot. Latał on na wysokości ponad kilometra. Za pomocą specjalistycznej aparatury zrobione zostały hiperspektralne zdjęcia terenu Parku. Oznacza to, że zostały zrobione zdjęcia nie tylko w zakresie światła widzialnego – czyli podobne do takich, które my robimy swoimi aparatami, ale także zdjęcia w podczerwieni, ultrafiolecie i mikrofalach. Był to jeden z najważniejszych etapów badań. Dzięki nim będzie można bardzo szczegółowo zbadań roślinność bez konieczności wchodzenia w niedostępne tereny. 

Aby to jednak było możliwe w teren ruszyła ekipa naukowców. Botanicy szczegółowo badali rośliny w Parku. Ale nie w całym Parku a jedynie na tzw. powierzchniach referencyjnych. Takie powierzchnie będą później wzorem do analiz całego Parku. Oprócz roślinności badane były również parametry wody. Z wybranych zbiorników hydrolodzy pobierali próbki aby dokładnie zbadać m.in. temperaturę czy zawartość różnych związków chemicznych w wodzie. Badana była przejrzystość i głębokość zbiorników. Naukowcy nosili w plecakach specjalne odbiorniki GPS wyposażone w anteny. Dzięki nim można zlokalizować badaną powierzchnię z dokładnością do kilku cm!

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach programu POIiŚ 2014-2020; działanie 2.4, „ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, podtyp projektu 2.4.4d „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”

Całkowity koszt projektu 3189734,89 złotych, z czego kwota dofinansowania wyniesie 2711 274,65 złotych zgodnie z umową POIS.02.04.00-00-0006/18 zawartą w październiku 2018 roku pomiędzy Dyrektorem Parku a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  • autor: Olga Betańska
  • Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej i...
  • Trasa samolotu, pobierającego dane w ramach projektu...

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3108828
osobą na stronie