Treść strony

Uroczystość wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę „Ośrodka Muzealno – Edukacyjnego”

W piątek, 29 marca 2019 r. odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Ośrodka Muzealno – Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty”. Na plac budowy przybyli przedstawiciele lokalnych samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, autorzy koncepcji i projektanci muzeum, przedstawiciele Rady Naukowej PN „UW”, główny wykonawca robót, firmy nadzorujące przebieg budowy oraz dyrekcja i przedstawiciele Parku. Wśród zaproszonych gości na uroczystości zjawili się między innym: Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW Grzegorz Dłubek, Wójt Gminy Słońsk – Janusz Krzyśków, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Mariusz Herbut, Regionalny Konserwator Przyrody – Józef Kruczkowski oraz Burmistrz Kostrzyna nad Odrą – Andrzej Kunt.

Zebranych gości przywitał Dyrektor PN „UW” – Konrad Wypychowski, a prowadzący uroczystość jego zastępca Roman Skudynowski odczytał treść Aktu Erekcyjnego. Podpisy złożyli pod nim wszyscy obecni na ceremonii, a następnie dokument wraz wydaniem lokalnej gazety, fotografią pracowników PN „UW”, informacją o firmie Wimar – głównym wykonawcy, oraz aktualnymi banknotami i monetami został umieszczony w specjalnej tubie, która wmurowana została w ścianę fundamentową muzeum. Na drugiej części uroczystości, o koncepcji wystroju i funkcjonowania muzeum opowiedział jej autor – dr Dariusz Maciej Ambrosiewicz, a zespół do zarządzania projektem przedstawił chronologię realizacji całego przedsięwzięcia wraz z planami.

Jednym z głównych zadań Parków Narodowych jest edukacja, zatem utworzenie Ośrodka Muzealno - Edukacyjnego prezentującego walory parku bez konieczności wstępu - na często niedostępne tereny – była naturalną jego konsekwencją. Idea powstania muzeum towarzyszyła pracownikom Parku Narodowego „Ujście Warty” od samego początku jego powstania i choć budowa rozpoczęła się w styczniu, to prace nad samym przedsięwzięciem trwają nieprzerwanie od 2014 r. Atrakcyjna lokalizacja muzeum – na wjeździe do Słońska od strony Kostrzyna nad Odrą – była możliwa dzięki osobistemu zaangażowaniu Wójta Słońska - Janusza Krzyśków, który za zgodą Rady Gminy przekazał Parkowi Narodowemu działkę budowlaną w formie darowizny.

Skompletowanie niezbędnych dokumentów dało podstawę do aplikowania o dotację w ramach środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W styczniu 2018 roku pomiędzy PN „UW” a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest operatorem środków, została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu. Pierwotnie, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia opiewał na sumę 23 mln zł, z czego 12,9 mln miało pochodzić z programu POIŚ, ponad 2,2 mln – Budżetu Państwa, a 7,6 mln – to wkład własny PN „UW”. Ostatecznie, po rozstrzygnięciu przetargu na budowę i zawarciu aneksu do umowy zwiększającego dofinansowanie, koszt całości inwestycji wzrósł na 28,1 mln zł. Dofinansowanie projektu z programu POIŚ wyniosło 16,5 a, Budżetu Państwa – 2,9 mln zł. Park Narodowy „Ujście Warty” przeznaczy na ten cel 8,6 mln zł.

Gmach muzeum stanie do końca 2019 r., lecz aranżacja wnętrza i ustawianie wystaw potrwają jeszcze półtora roku. Nowoczesne, multimedialne muzeum przyrodnicze otwarte zostanie w połowie 2021 roku i uświetni tym samym obchody 20-lecia powstania Parku Narodowego „Ujście Warty”.

  • autor: Adam Rzemieniecki
  • logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej i...
  • Uczestnicy uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego (Fot...
  • Zawartość tuby z Aktem Erekcyjnym (Fot. O. Betańska)

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2343893
osobą na stronie