Treść strony

Efekty ekologiczne i ostateczna wartość projektu

Głównym celem realizowanego przez nas projektu pt. „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym "Ujście Warty” poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno-turystycznej”, była ochrona ptaków wodno-błotnych, występujących w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki przyrodniczej „Ptasim szlakiem”. Zakładaliśmy, że uda się to zrobić, przekierowując część turystów z obleganej ścieżki „Ptasim szlakiem” na inne obszary Parku. Takie, na których turystów jest zdecydowanie mniej i są mniej wrażliwe przyrodniczo.

Aby przyciągnąć turystów w takie miejsca, trzeba je było odpowiednio przygotować. Dlatego powstały:

  1. Wieża widokowa na Czarnowskiej Górce wraz wyposażonym miejscem postojowo-odpoczynkowym. Znalazły się na nim m.in. ławostoły, wiata, toalety (również dla osób niepełnosprawnych) oraz plac edukacyjno-sprawnościowy. 
  2. Nowa ścieżka spacerowa „Torfianka” wraz z wieżą widokową na tzw. Polderze Północnym”.

Celem dodatkowym projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, w sposób jak najmniej kolidujący z ochroną przyrody. 

Wykonana infrastruktura turystyczno-edukacyjna, od momentu oddania do użytkowania stała się bardzo chętnie odwiedzana przez turystów. (Przykładowo, w 2017 r. Czarnowską Górkę odwiedziło około 1,8 tys. osób, a w porównywalnym  okresie w 2018 r.  około 9,5 tys. osób.) Jednocześnie w 2018 r. stwierdziliśmy zmniejszenie liczby turystów przy ścieżce „Ptasim szlakiem”.  

Efekt ekologiczny zakładany w projekcie został osiągnięty. Nastąpiło przekierowanie turystów ze ścieżki Ptasim szlakiem na inne, m.in. znajdujące się na obrzeżach Parku atrakcje turystyczne. To przekierowanie nie wpłynęło negatywnie na przyrodę Parku. Z kolei, odciążenie z ruchu turystycznego ścieżki Ptasim szlakiem wpływa korzystnie na ptaki wodno-błotne występujące w okolicach ścieżki.

Działaniami ochronnymi w ramach projektu objęto 21 gatunków ptaków wodnych i błotnych. Były to ptaki lęgowe lub/i przelotne, występujące w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki „Ptasim szlakiem”. Te gatunki to:  bocian biały, bocian czarny, rycyk, czajka, krwawodziób, kwokacz, batalion, łęczak, ostrygojad, zausznik, bielik, ohar, świstun, płaskonos, śmieszka, rybitwa białoczelna, rybitwa białowąsa, rybitwa rzeczna, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, pliszka żółta. Działania ochronne polegały na zmniejszenie presji turystycznej na ww. gatunki ptaków, których siedliska przylegają do ścieżki „Ptasim szlakiem”.

 

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 831 453,88 zł, w tym: 

dofinsnsowanie z Funduszu Spójności: 587 809,00 zł 

dofinansowanie z Ministerstwa Środowiska: 103 731,00 zł 

Środki własne Parku Narodowego "Ujście Warty": 139 913,88 zł 

 

  • autor: Dorota Wypychowska
  • Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i...

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3108910
osobą na stronie