Treść strony

Podpisanie umowy na realizacje projektu POIŚ.02.04.00-00-0124/16-00 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym"Ujście Warty" poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno - turystycznej"

W dniu 05.04.2017 r. dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty", Konrad Wypychowski, podpisał umowę z Panią Anną Miodek, zastępcą dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych o dofinansowanie projektu "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym"Ujście Warty" poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno - turystycznej". Środki na dofinansowanie tego zadania (POIŚ.02.04.00-000124/16-00) będą pochodzić m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Głównym celem projektu, o dość skomplikowanej nazwie, jest odciążanie z ruchu turystycznego znanej wśród turystów Betonki czyli ścieżki przyrodniczej „Ptasim szlakiem” poprzez stworzenie innych, atrakcyjnych dla turystów miejsc do odwiedzania w Parku.  

W ramach projektu ma być m.in. odtworzona wieża widokowa na Czarnowskiej Górce, która przez wiele lat była stałym elementem krajobrazu i była bardzo chętnie odwiedzana przez turystów i mieszkańców okolic Parku. Ze względu na jej stan techniczny, musiała zostać kilka lat temu rozebrana. Nowa wieża, wybudowana w ramach projektu, będzie oczywiście odnowiona wizualnie, zostanie również zagospodarowany teren do niej przylegający: obok wieży pojawi się wiata turystyczna, ławostoły, toalety przenośne, ogrodzenie oraz miejsce postojowe dla samochodów osobowych.

Drugą atrakcją turystyczną, która ma powstać w ramach realizacji zadania, jest nowa ścieżka spacerowa (o dł. ok. 1100 m), z drewnianą kładką i jednokondygnacyjną, drewnianą wieżą widokową), na objętym ochroną krajobrazową o.o. Polder Północny–Witnica. Ścieżka ma połączyć dwa równoległe odcinki istniejącej ścieżki rowerowe (Wał Północny Warty z tzw. Bobrową drogą).

Wartość projektu: 706 140,00 PLN, w tym dofinansowanie do 600 219,00 PLN. 

Zgodnie z harmonogramem, obydwie inwestycje powinny być zrealizowane do końca 2017 r.

 

11 maja 2018 r. podpisano aneks do umowy nr POIS.02.04.00-00-0124/16-00. Zgodnie z tym aneksem wartość projektu ma wynieść: 

831 453,88 zł, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 691 540,00 zł. 

  • Logotypy Uni Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i...

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3108899
osobą na stronie