Treść strony

Szuwarek na dwóch kółkach

Park Narodowy „Ujście Warty” – PL  i Verein Naturschutzpark Märkische Schweiz e.V. – D, zorganizowali wycieczkę rowerową  w dniu 9 września 2017 r. w ramach projektu pn. Szuwarek na dwóch kółkach - Ein Schilfmännlein auf zwei Rädern. Dofinasowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie  PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

CELE PROJEKTU:

-       Propagowanie atrakcyjności transgranicznego ob­szaru wsparcia i promocji obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, ochrona terenów podmo­kłych objętych międzynarodową konwencją Ram­sar;

-       Rozwój transgranicznej współpracy i budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy organizacjami i mieszkańcami polsko-niemieckiego pogranicza;

-       podniesienie kultury zwiedzania obszarów chronio­nych m.in. Parku Narodowego „Ujście Warty” po­przez oddziaływania na różne grupy odwiedzają­cych.

KWOTA DOFINANSOWANIA:

-       Koszty projektu:                   3 485,00 EURO

-       Kwota środków z EFRR:    2 962,25 EURO

OBSZAR REALIZACJI PROJKETU:

-       Park Narodowy „Ujście Warty”

-       Słońsk

Więcej informacji o projekcie oraz relacja z wycieczki poniżej.

  • autor: Roman Skudynowski
  • Uczestnicy wycieczki (fot. Roman Skudynowski)
  • Uczestnicy wycieczki (fot. Roman Skudynowski)
  • Na uczestników wycieczki czekały upominki (fot. Roman...
  • Koszulki i kamizelki promujące projekt

Z Parku do Parku - z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury

Porozumienie Partnerskie

W dniu 17.09.2019 r. zostało podpisane porozumienie partnerskie na realizację projektu „Z parku do parku – z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury”. W projekcie, którego partnerem wiodącym jest Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą biorą udział Park Narodowy „Ujście Warty”...
  • Uczestnicy wycieczki "Śladami Theodora Fontane" (Fot. M...

Relacja z przyrodniczego spaceru „Śladami Theodora Fontane po Dąbroszynie”.

Przyrodniczy spacer "Śladami Theodora Fontane po Dąbroszynie" odbył się 20 września 2020 r. W związku ze stanem epidemii, były ograniczenia w ilości uczestników, dlatego w wycieczce uczestniczyło tylko 11 osób...

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3102240
osobą na stronie