Treść strony

  • Wizualizacja nowej wieży widokowej na Czarnowskiej Górce

POIŚ.02.04.00-000124/16-00 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym"Ujście Warty" poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno - turystycznej"

W dniu 05.04.2017 r. dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty", Konrad Wypychowski, podpisał umowę z Panią Anną Miodek, zastępcą dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych o dofinansowanie projektu "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków...

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

W związku z realizacją zapisów umowy o dofinansowanie projektu pt. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno-turystycznej” (POIiŚ.02.04.00-00-0124/16-00), w zakresie dotyczącym przeciwdziałania nadużyciom finansowym, informujemy o możliwości zgłaszania sygnałów dotyczących nadużyć finansowych za pomocą mechanizmu sygnalizującego obsługiwanego przez Instytucje Zarządzającą POIiŚ. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Specjalny adres e-mail, umożliwiający przekazywanie informacji o podejrzeniu wystapienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych - naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Formularz do zgłaszania nieprawidłowości.

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1586806
osobą na stronie