Treść strony

Projekt LIFE+ nr:LIFE09 NAT/PL/000254
pt.: „Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych”  http://www.ograniczeniesukcesji.pl

Ramy czasowe projektu: 01.10.2010r. – 31.12.2013r.

Projekt, finansowany w ramach programu Life+, ukierunkowany jest na poprawę siedlisk występujących w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez wycinkę zakrzaczeń wierzbowych na powierzchni około 200 ha. Wycinka wspomnianych zarośli umożliwi ponowne uzyskanie przez Park, rangi kluczowego obszaru dla migrujących i lęgowych ptaków...

Projekt LIFE+ nr:LIFE09 NAT/PL/000257
pt.: „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!”
bagnasadobre.pl

Projekt „Bagna są Dobre!” jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Park Narodowy „Ujście Warty” oraz stowarzyszenie Ptaki Polskie. Stanowi w swym zamierzeniu wieloletnie działanie, którego ostatecznym celem jest odtworzenie siedlisk łąkowo-bagiennych dla ginących gatunków ptaków, w połączeniu z prowadzeniem ekstensywnej gospodarki wypasowej i utrzymaniem funkcji przeciwpowodziowej północnej części Parku - tzw. Polderu Północnego...
 

Projekt LIFE+ nr:LIFE09 NAT/PL/000263
pt.:„Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu Parkach Narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków” http://www.ptaki-life.pl/

Ramy czasowe projektu: 01.01.2011r. – 31.12.2014r.

Park Narodowy „Ujście Warty” jako współbeneficjent bierze udział w projekcie mającym na celu ograniczenie presji obcych inwazyjnych ssaków drapieżnych – norki amerykańskiej (Mustela vison) oraz szopa pracza (Procyon lotor) na ptaki wodne i błotne odbywające lęgi na terenie Parku...

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3180037
osobą na stronie