Treść strony

Warsztaty dla młodzieży pt ."Bagna są dobre"

Od marca do końca czerwca 2012 r.  młodzież z okolicznych szkół brała udział w warsztatach edukacyjnych pt. "Bagna są dobre". Były one realizowane jako jeden z elementów projektu pt. „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!” (Projekt LIFE+ nr:LIFE09 NAT/PL/000257). Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie "Ptaki Polskie" oraz Park Narodowy "Ujście Warty".

W warsztaty składały się z kilku etapów. Pierwszym z nich były prezentacje multimedialne, w które zostały przeprowadzone w 21 szkołach (podstawowych, gimnazjalnych i średnich). Wzięlo w nich udział  2020 osób. Podczas prezentacji, próbowaliśmy przekonać młodzież, że Bagna to nie są miejsca, na których staszą potwory i inne niebezpieczne stoworzenia, kojarzące się głównie z nieprzyjemnymi zapachami i dziwnymi odgłosami. Bagna są piękne i pełnią wiele ważnych funkcji zarówno w przyrodznie jak i bazpośrednio dla człowieka. Bo bagno naprawde "wciąga".

Szkoły podstawowe z okolic Parku dodatkowo wzięły udział w zajęciach terenowo-laboratoryjnych pt. Bagna sa dobre. Młodzież badała funkcje bagien, każda z grup zrobiła makietę predstawiającą "Bagno", a na zakończenie miała możliwość obserwowania mieszkańców bagien na zajęciach w terenie.

Funkcje Bagien w ilustracjach Piotra Kułaka.

 • Bagna oczyszczają wodę.
 • Bagna chronią klimat.
 • Bagna magazynują wodę słodką.
 • Bagna służą rolnictwu.
 • Bagna chronią przed powodzią.
 • Bagna chronią bioróznorodność.
 • Bagna produkują żywność.
 • Bagna są źródłem wielu skarbów.
 • Bagna są ważne dla kultury.

Prezentacje multimedialne w szkołach.

 • W Szkole Podstawowej w Sosnach (fot. Paweł Mielczarek)
 • Prezentacja w Zespole Szkół w Witnicy (fot. Marlena Przybył)
 • Prezentacja w Zespole Szkół w Witnicy (fot. Marlena Przybył)

Część laboratoryjna w Chyrzynie

 • Badanie właściwości Bagien (fot. D.W.)
 • Badanie właściwości Bagien (fot. D.W.)
 • Jeden z elementów warsztatów - "robimy swoje bagno" (fot...
 • Gotowa makieta przedstawiająca Bagno (fot. D.W.)
 • "Robienie ścieków" (fot. D.W.)
 • Sieć bagiennych zależności (fot. D.W.)
 • Zdjęcie z maskotką warsztatów - Bobrem (fot .D.W.)
 • Zdjęcie z maskotką warsztatów - Bobrem (fot .D.W.)

Warsztaty terenowe

 • Warsztaty terenowe (fot. D.W.)
 • Warsztaty terenowe (fot. D.W.)
 • Warsztaty terenowe (fot. D.W.)

Bagna w obiektywie młodych fotografów.

Najstarsi uczestnicy warsztatów czyli młodzież z Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz z Zespołu Szkół w Witnicy, podczas warsztatów  próbowali swoich sił w fotografii przyrodniczej. Poniżej przedstawiamy efekty ich ich pracy i gratulujemy.

Bagna w obiektywie Marty Celebuckiej z Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą

 • -
 • -
 • -

Bagna w obiektywie Karoliny Kozik z Zespołu Szkół w Witnicy

 • -
 • -
 • -

Bagna w obiektywie Karoliny Stankiewicz z Zespołu Szkół w Witnicy

 • -
 • -
 • -

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3157337
osobą na stronie