Treść strony

Wycieczka pt. „Migracje ptaków” - relacja

W niedzielę 25.10.2015 r. odbyła się ostatnia wycieczka z cyklu „Rodzinny rok w Parku” pn. „Migracje ptaków”. Zainteresowanie wycieczką było bardzo duże! Na wycieczkę zgłosiły się 43 osoby, a ponad 20 znajdowało się na liście rezerwowej!

Grupa została podzielona, stąd wycieczkę prowadziło dwóch przewodników. Pierwszym punktem programu była obserwacja wylotu gęsi i żurawi z wieży widokowej w Chyrzynie. Uczestnicy zapoznali się z metodyką liczenia gęsi i żurawi w Parku Narodowym „Ujście Warty” oraz starali się na tej podstawie oszacować liczebności lecących stad i kluczy.

Zostali również zapoznani z trasami przelotów żurawi oraz poszczególnych gatunków gęsi oraz znaczenia Parku dla tych ptaków na trasie ich migracji.

Kolejnym etapem wycieczki było przejście ścieżką przyrodniczą „Mokradła”, gdzie udało się dostrzec klucze żurawi i gęsi lecące tuż nad głowami uczestników, ale również mewy, czy czaple siwe. Uczestnicy mogli także dowiedzieć się ciekawostek związanych z biologią pospolitych gatunków ptaków. Pomimo tego, że wycieczka była nastawiona głównie na obserwacje ptaków, podczas spaceru na ścieżce widoczne były ślady obecności bobrów, stąd przewodnicy również poruszyli temat dotyczący tych zwierząt.

Ostatnim etapem wycieczki był przejazd na ścieżkę przyrodniczą „Ptasim szlakiem”. Udało się zaobserwować 4 gatunki ptaków szponiastych tj. myszołowy, myszołowa włochatego, jastrzębia oraz bielika. Ponadto uczestnicy mogli utrwalić różnice w wyglądzie gęsi zbożowych, białoczelnych oraz gęgaw. Z kaczek, udało się dostrzec poza krzyżówkami – świstuny.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie oraz aktywny udział w wycieczce.  Pragniemy zaznaczyć, że podczas wycieczki panowała bardzo przyjazna atmosfera, która sprzyjała ciekawym dyskusjom. Ponadto, w grupie wyróżniali się młodzi adepci ornitologii.

  • uczestnicy wycieczki fot. Agata Jirak-Leszczyńska
  • uczestnicy wycieczki na ścieżce "Ptasim szlakiem" fot...
  • uczestnicy wycieczki fot. Agata Jirak-Leszczyńska

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2717139
osobą na stronie