Treść strony

  • -

Szkolenie w ramach projektu pt. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowane przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska przeprowadzone zostało dnia 19.11.2010r. w sali audiowizualnej w Dyrekcji Parku Narodowego "Ujście Warty". W szkoleniu wzięło udział 20 pracowników Parku. Szkolenie przeprowadzone było z wykorzystaniem komputerów i oprogramowaniem graficznym Corel Draw, pozwalając tym samym na możliwość praktycznej, wnikliwej analizie przypadków. Każda z osób biorących udział w szkoleniu miała możliwość samodzielnej pracy z oprogramowaniem, co  pozwoliło na zaangażowanie się w tematykę wszystkich uczestników szkolenia (pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”). Szkolenie pozwoliło na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej grafiki wektorowej dla osób posiadających już doświadczenie w w/w zakresie. Przedstawienie szeregu przykładów z wykorzystaniem komputerów uzupełniło przekazaną treść szkolenia. Szkolenie zakończone zostało zadaniami do samodzielnego wykonania, które każdy z uczestników musiał rozwiązać sam lub w podgrupach. Ta część pozwoliła na sprecyzowanie wiedzy i jej ukierunkowanie na rozwiązanie najmniejszych problemów z wykorzystaniem oprogramowania graficznego.

                                                                                  

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3157243
osobą na stronie