Treść strony

  • -

Szkolenie w ramach projektu pt. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowane przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska przeprowadzone zostało dnia 24.09.2010r. w sali audiowizualnej w Dyrekcji Parku Narodowego "Ujście Warty". W szkoleniu wzięło udział 20 pracowników Parku. Szkolenie oparte było na wnikliwej analizie tematyki związanej z obsługą urządzeń GPS oraz oprogramowania ArcGIS.  Szkolenie oparte było na wielu przykładach i dokładnych opisach poszczególnych funkcji oprogramowania w formie zajęć praktycznych przy komputerze, co w konsekwencji pozwoliło na zaangażowanie się w tematykę wszystkich uczestników szkolenia (pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”). Zaprezentowana tematyka szkolenia pozwoliła na zgromadzenie wiedzy dotyczącej GIS`u również dla osób nie posiadających wiedzy w w/w zakresie. Szkolenie oparte na ćwiczeniach w terenie pozwoliło na ugruntowanie wiedzy przekazanej wcześniej w trakcie prezentacji multimedialnej.                                          

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3180097
osobą na stronie