Treść strony

  • -

PARK NARODOWY „UJŚCIE WARTY” 29. 03. 2010

 OCHRONA  PRZYRODY  A  KONFLIKTY  SPOŁECZNE

Literatura przedmiotu: 

R.Błaut, Skuteczne negocjacje,W-wa 1994
St. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów,Wrocław 2008
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi,Gdańsk 2009
K.Hogan, Psychologia perswazji,W-wa 1996
G.Kennedy, Negocjator (leksykon),W-wa 2004
M.Kochan, Pojedynek na słowa,Kraków 2005
M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006

Przygotowanie programu i prowadzenie: Artur Curyło

Doskonalenie predyspozycji do komunikowania się
(Zb. Nęcki, V. Birkenbhil)

  1. Bierz pod uwagę, że rozmówca inaczej niż Ty postrzega te same sprawy – słuchaj aktywnie,zadawaj pytania typu : „Co Ty o tym myślisz ?” „Co według Ciebie należy zrobić?” „Jak oceniasz tę sprawę?”  i.t.p.
  2. Nie oceniaj ludzi,skupiaj się na problemach i zadaniach – oceniając ludzi negatywnie, nie rozwiązujesz problemów, ale przysparzasz sobie przeciwników
  3. Kontroluj czas i jakość kontaktów z ludźmi– czy czas jest dostosowany do okoliczności, czy jakość kontaktów pomaga Ci w realizowaniu życiowych celów
  4. Pozytywnie postrzegaj krytykę lub różnicę zdań– zamiast obrażać się, podejmuj przyjazną dyskusję
  5. Angażuj się uczciwie we współpracę, jej celem mają być obustronne korzyści  (gdy druga strona poczuje się manipulowana, możesz bezpowrotnie stracić   zaufanie)
  6. Obserwuj sygnały niewerbalne ze strony rozmówcy– one czasem  dopowiadają do słów, a czasem pokazują prawdy ukryte
  7. Mów jasno, konkretnie, konstruktywnie i zwięźle– dopasowuj przy tym sposób rozumowania do możliwości intelektualnych rozmówcy
  8. Okazuj szacunek dla rozmówcy– zauważaj jego osiągnięcia lub wysiłki

 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
Jest starszym od języka werbalnego sposobem porozumiewania się. Stanowi ważne źródło informacji o emocjach i nastawieniach rozmówcy. Obejmuje: sposób mówienia (intonacja, akcent, barwa, wysokość i głośność), mimikę twarzy, postawę ciała, zachowania w przestrzeni, ruchy i gesty). Jest bardziej wiarygodna od słów, zwłaszcza spontaniczne reakcje niewerbalne.  Tylko 7 – 35% informacji o emocjach i nastawieniach rozmówcy pochodzi ze słów. Aż 65 – 93 % takich informacji zawiera się w zachowaniach niewerbalnych rozmówcy.

Reguły wywierania wpływu na ludzi,

czyli jak nakłonić innych aby powiedzieli „tak”, wykorzystując powszechną tendencję do automatycznego reagowania na określone sytuacje.
Reguła wzajemności – jeśli potrafisz wyzwolić w drugiej osobie poczucie wdzięczności, będzie skłonny spełniać Twoje prośby, współpracować i pomagać Ci.
Reguła zaangażowania i konsekwencji – jeśli uda Ci się zaangażować drugiego człowieka w jakieś działanie (nawet związane z niewielkim wysiłkiem i dość błahe) możesz stopniowo zwiększać swoje prośby i oczekiwania, a on będzie skłonny im ulegać.
Reguła społecznego dowodu słuszności – jeśli druga osoba jest w stanie wahania, możesz silnie wpłynąć na jej decyzję powołując się na zdanie (zachowanie) większości.
Ludzie bardzo często, gdy nie są pewni swojej decyzji, po prostu naśladują większość.
Reguła lubienia i sympatii – jeśli ktoś Cię polubi, zwiększasz swoje szanse na pozytywną ocenę Twojej osoby z jego strony, a także na pozytywne rozważenie twoich próśb i propozycji.
Reguła autorytetu – jeśli postrzegany jesteś jako osoba o silnej pozycji w jakimś zakresie, masz zwielokrotnione szanse na uważne traktowanie Twoich uwag, postulatów, wniosków, próśb. Już samo powołanie się na uznany autorytet zwiększa Twoją siłę wpływu.
Reguła niedostępności – dobra trudno dostępne automatycznie wydają się bardziej cenne od łatwo dostępnych. 

ARGUMENTOWANIE :

     Do technik rzetelnych argumentowania zalicza się te, które można weryfikować (sprawdzać). Techniki manipulacyjne bądź wymykają się weryfikacji (sprawdzeniu prawdziwości), bądź ich siła perswazyjna polega bardziej na pobudzaniu emocji, niż na wartości dowodowej - przynależą do erystyki (sztuki nadawania pozorów prawdy twierdzeniom fałszywym). Do technik względnie rzetelnych należą na przykład : wskazanie faktów, porównywania, przykłady, przewidywanie konsekwencji. Do technik nadużywanych manipulacyjnie należą między innymi wszelkie obietnice przyszłych korzyści bez pokrycia w rzeczywistości oraz wyolbrzymianie korzyści gdy faktycznie są mizerne.
Dobór argumentów „za” i „przeciw” w przekonywaniu: 

Argumentacja jednostronna– polega na wskazywaniu wyłącznie wszystkich „za” celem, do którego przekonujesz. Sprawdza się wobec tych, którzy już są prawie zdecydowani i potrzebują tylko potwierdzenia swojego wyboru oraz wobec osób nie zorientowanych w temacie.

Argumentacja dwustronna – polega na wskazywaniu „za” i „przeciw” wobec celu, do którego przekonujesz. Należy ją stosować wobec osób nastawionych krytycznie i dobrze zorientowanych w temacie (posiadających doświadczenie). Bilans „plusów” i „minusów” powinien być zgodny z celem, do którego nakłaniasz.                               

W JAKI SPOSÓB KOMUNIKUJESZ SIĘ W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

 W każdym poniższym stwierdzeniu określ, czy byłbyś skłonny zachować się w podany sposób w wypadku konfliktu. Zakreśl "tak" lub "nie''.

1 .

Dominuję w sporze, dopóki druga strona nie zrozumie mojego stanowiska.

TAK

NIE

2.

Unikam tematów powodujących spory.

TAK

NIE

3.

Nalegam, aby moja propozycja była respektowana w trakcie konfliktu.

TAK

NIE

4.

Proponuję rozwiązania, które łączą różne punkty widzenia.

TAK

NIE

5.

Unikam sytuacji konfliktowych.

TAK

NIE

6.

Wycofuję się, gdy ktoś doprowadzi do konfrontacji na sporny temat.

TAK

NIE

7.

 Podnoszę głos w celu wymuszenia akceptacji mojego stanowiska.

TAK

NIE

8.

Proponuję twórcze rozwiązania w trakcie omawiania sporu.

TAK

NIE

9.

Nie wygłaszam swoich poglądów, by nie wywoływać sporo.

TAK

NIE

10.

Często ustępuję, gdy ktoś inny pójdzie na kompromis.

TAK

NIE

11.

Łagodzę konflikt twierdząc, że nasze różnice są błahe.

TAK

NIE

12.

Spieram się uparcie o moje racje.

TAK

NIE

13.

Próbuję dojść do kompromisu na temat tego, co różni mnie od opozycji.

TAK

NIE

14.

Wyraźnie oznajmiam moją opinię.

TAK

NIE

15.

Próbuję łączyć wszystkie zgłaszane pomysły, by w efekcie znaleźć rozwiązania problemów.

TAK

NIE

 

 

 

                        .

 

 

 

 

 

 Sposób punktacji.

 Jeżeli odpowiedziałeś "TAK", spójrz na poniższą tabelę i zakreśl odpowiedni numer. Po naniesieniu wszystkich 15 odpowiedzi policz ilość skreśleń dla każdej strategii.

 Strategia

 Wskaźniki strategii

 Strategia unikania konfrontacji

 

2, 5, 6, 9, 11

 Strategia współpracy

 

 

4, 8, 10, 13, 15

 Strategia kontroli

 

 

1, 3, 7, 12, I4

 

    

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3180140
osobą na stronie