Treść strony

  • -

 Szkolenie w ramach projektu pt. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowane przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska przeprowadzone zostało dnia 25.06.2010r. w sali audiowizualnej w Dyrekcji Parku Narodowego "Ujście Warty". W szkoleniu wzięło udział 20 pracowników Parku. Szkolenie oparte było na wnikliwej analizie przypadków, wielu przykładach i dyskusji, co w konsekwencji pozwoliło na zaangażowanie się w tematykę wszystkich uczestników szkolenia (pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”). Przedstawiony zakres szkolenia pozwolił na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zamówień publicznych dla osób posiadających już doświadczenie w w/w zakresie. Przedstawienie szeregu przykładów uzupełniło przekazaną treść prezentacji, pozwalając tym samym poznanie meritum sprawy osobom nie mających dużego doświadczenia w tematyce zamówień publicznych. Szkolenie oparte na wielu przykładach z zakresu zamówień publicznych z sektora jednostek budżetowych dało możliwość lepszego zobrazowania tematyki zamówień, szczególnie tych dotyczących parków narodowych. Szkolenie zakończone zostało podsumowaniem pozwalającym na uszeregowanie spostrzeżeń w trakcie spotkania oraz pozwoliło na sprecyzowanie wiedzy i jej dalsze poszerzanie w w/w tematyce.

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3157280
osobą na stronie