Treść strony

  • -

W dniu 26.11.2009r. w siedzibie dyrekcji Parku Narodowego "Ujście Warty" odbyło się szkolenie pn. „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Parkach Narodowych” dla pracowników Parku Narodowego "Ujście Warty w ramach projektu pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska. Aby móc w sposób rzetelny oraz właściwy przekazać treści dot. BHP, szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne. Każdy z przedstawianych bloków tematycznych przez poszczególnych prelegentów zawierał treści ściśle dotyczące danej problematyki tj. przepisów BHP, ochrony przeciw pożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy.

Pierwszy blok zawierał informacje dotyczące całości zagadnienia BHP. Informacje przekazał Pan Krzysztof Łęcki – specjalista ds. BHP. Treść merytoryczna tej części zawierała problemy związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, metodami identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowaniem warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych  (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne), jak również z nowoczesnymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi wpływającymi na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej). Część ta trwała 1,5 godz. od 800 do 930.

Drugi blok tematyczny dotyczył udzielania pierwszej pomocy. Osobą prowadząca tą część szkolenia była pielęgniarka ratunkowa Pani Grażyna Wawrzyn. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie praktycznej z wykorzystaniem manekina szkoleniowego typu FANTOM. Szkolenie przebiegało w zespołach dwuosobowych. Każdy z członków zespołu podejmował zadanie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Podczas ćwiczeń praktycznych osoby biorące udział w szkoleniu podejmowali się resuscytacji poszkodowanego z wykorzystaniem do tego celu specjalistycznego manekina typu Fantom oraz w pełni zautomatyzowanego urządzenia do przeprowadzenia resuscytacji. Na część praktyczną dotyczącą ratownictwa medycznego poświęcono czas od godz. 1000 do 1130.

Trzecia część szkolenia zawierała elementy ochrony p.poż. Ten blok został poprowadzony przez inspektora ochrony przeciwpożarowej Pana Andrzeja Strejko, który w sposób przejrzysty przedstawił zakres zagadnień związanych z powyższą tematyką. Wystąpienie oprócz szeregu zagadnień związanych z podziałem pożarów i ich likwidacji zawierało również praktyczne zobrazowanie znaków bezpieczeństwa umieszczanych w budynkach oraz sposoby skutecznej ewakuacji w oparciu o prawidłowe oznakowanie wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych.

Całe szkolenie zostało przedstawione również w wymiarze praktycznym, co pozwoliło na łatwe przyswojenie prezentowanej tematyki. Prelegenci, fachowcy w swojej dziedzinie odpowiadali na szereg pytań zadawanych z sali, co pozwoliło na rozwianie wszelkich wątpliwości.

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3157234
osobą na stronie